Tento krát sme sa zamerali na stmievače ktoré sú bežne zakúpiľné na našom eShope a ich kompatibilitu a možnosti stmievania so žiarovkami a led pásmi napájanými jednosmerným DC prúdom.  Možno sa to zdá byť ako banálna vec, avšak nie vždy všetky stmievače a LED jednosmerné žiarovky fungujú tak ako očakávame. Preto sme pre vás pripravili druhú sériu testov (prvá bola testovanie LED žiaroviek napájaných 230V AC) aby sme vás opäť pomohli sa vyvarovať niektorým nechceným efektom alebo vlastnostiach ešte pred zakúpením 12-24V DC žiarovky, LED pásu alebo stmievača.
Ak máte otázky neváhajte nakuknúť aj do nášho diskusného fóra sekcia “stmievanie” alebo ak nenájdete čo hľadáte otvorte diskusiu a určite sa vám dostane veľa užitočných rád.

Ak by ste mali záujem o dodatočné otestovanie alebo rady a tipy na kúpu konkrétneho stmievača, napíšte nám, radi poradíme. Radi privítame ďalšie reakcie od zákazníkov na ich skúsenosti s používaním stmievacích 12-24V žiaroviek. Sme otvorení aj negatívnejším názorom, kedy sa LED žiarovky používajú mimo navrhovaných hraničných podmienok. Taktiež ak si želáte otestovať žiarovku alebo stmievač z inej dielne, pošlite nám ich a my ich pre vás otestujeme.

Ak by ste mali záujem o dodatočné otestovanie alebo rady a tipy na kúpu konkrétneho stmievača, napíšte nám radi poradíme. Radi privítame ďalšie reakcie od zákazníkov na ich skúsenosti s používaním stmievacích lámp. Sme otvorení aj negatívnejším názorom, kedy sa lampy používajú mimo navrhovaných hraničných podmienok.

Rádio Rádio Rádio Infra Dotyk. Dotyk. Dotyk. Dotyk. Rádio Rádio
RF-CNT-1Z-12/36V-Set RF-CNT-10Z-12/36V-SetRF-Dimm-12/24VIR-W&WW-12/24VDimm- Touch02 Dimm Touch02 Long Dimm Touch02 mini Dimm-Switch01-12V/24VRF-W&WW-12/24V RF-Mini-CNT-5/24V
Tlačit. Tlačit. Tlačit. Tlačit. Dotykový Dotykový Dotykový Dotykový Otočný Tlačítkový
WordPress Tables Plugin

Legenda a vysvetlivky

Stmieva hladko počas celéj dráhy stmievania. 5-100%. Počas stmievania niesu viditeľné žiadne blikania, vlnenia svetla.
Stmieva hladko počas celéj dráhy stmievania. 5-100%. K dosiahnutiu požadovaného efektu je potrebné indikované minimálne množstvo LED žiaroviek tohoto typu.
Stmieva hladko počas celej dráhy stmievania. 10-100%. Avšak v niektorých polohách je viditeľné slabé bliknutie alebo vlnenie svetla.
Stmieva hladko počas celéj dráhy stmievania. 10-100%. Pri rýchlom otočení/stmievaní je badatelné jemné vlnenie alebo prebliknutie.
V najnižších polohách svetlo žiarovky jemne bliká, vlní sa, vo vyšších polohách je svetlo bezchybné.
Stmievač si po vypnutí nepamätá poslednú navolenú polohu intenzity.
Stmieva v úzkom spektre (napr. 30-60% ) alebo nestmieva vôbec. Stmievanie je sprevádzané preblikávaním a nechcenými efektmi.
Žiarovka nieje schopná s týmto stmievačom dosiahnuť 100%-nú svietivosť (cca. iba 80-90%).
Stmieva až do bodu svietenia 0% teda až do úplného vypnutia.
Stmievač má funkciu tlačítkového vypínača. Je možné navoliť intenzitu a vypnúť prepínačom svetlo.
Po zapnutí sa žiarovka rozsvieti až pri 30-40% dráhy stmievania, alebo začína vzostup intenzity svetla až pri 30-40% dráhy.
L - Režim stmievača pre nízkonapätové halogénové svietidlá so stmievateľným vinutým transformátorom v ktorom sú výsledky uspokojivé.
R - Režim stmievača pre 230V žiarovky, halogénové žiarovky, halogénové svietidlá (odporová zátaž) v ktorom sú výsledky uspokojivé.
C - Režim stmievača pre nízkonapätové halogénové svietidlá so stmievateľným elektronickým transf.v ktorom sú výsledky uspokojivé.
I - Vynútený indukčný režim / Výsledok funkcie v tomto režime
K - Vynútený kapacitný režim / Výsledok funkcie v tomto režime
Stmievač vydáva bručavý zvuk ktorý je počuť pri jeho prevádzke. Zväčša je to v najnižších polohách. Stupnica od 1 do 10.
Je nutné použiť tranzistorový odrušovač, eliminátor blikania. Vtedy LED funguje správne. Tu zakúpiť.
Jenutné použiť odporový odrušovač, eliminátor blikania. Vtedy LED funguje správne. Tu zakúpiť
Zatial neotestované s týmto modelom.
Nieje vhodný pre tento produkt. Pre konštrukčnú nekompatibilitu.
LED svetelný zdroj je mimo predaja a naďalej už nebude testovaný.
WordPress Tables Plugin

Princíp a technológia stmievania 12/24V DC

V súčasnosti výrobcami najpoužívanejším spôsobom pri stmievaní/reguláciiLED technológií napájaných jednosmerným napätím je aplikácia princípu pulzne-šírkovej modulácie – PWM ( Pulse-width modulation ).

Tento spôsob regulácie sa vyznačuje veľmi vysokou účinnosťou , nakoľko spínací prvok ( polovodič ) je ovládaný signálom s vysokou frekvenciou ( rádovo kHz ) a premenlivou šírkou budiaceho impulzu. V jednoduchosti povedané, čím širší budiaci impulz, tým vyšší je prenesený výkon z napájacieho zdroja na výstup stmievača. Na obrázku nižšie porovnanie minimálneho (v ľavo) a maximálneho (v pravo) výkonu.

Minimálny výkonMaximálny výkon

Výhody a nevýhody

Medzi hlavné prednosti stmievačov pracujúcich na princípe PWM je vysoká účinnosť a nízke tepelné straty integrovaných spínacích prvkov, čo umožnilo ich miniaturizáciu a zároveň schopnosť znášať vysoké výkonové zaťaženie.

Naopak nevýhodou určitých typov takýchto stmievačov je vysielanie krátkovlnného elektromagnetického rušenia, ktoré sa môže negatívne prejavovať v blízkosti rozhlasových prijímačov. Taktiež je nutné podotknúť že stmievaný prvok ( napr. LED pás ) v podstate bliká na frekvencii niekoľko kHz ( záleží od typu stmievača ) , ktorá nieje síce vďaka zotrvačnosti ľudského oka priamo viditeľná, avšak v takto osvetlenom priestore môže spôsobovať rušivé vplyvy napr. pri fotografovaní alebo vytváraní videozáznamu.

Použitie s LED pásmi

LED stmievače určené pre zapojenie do obvodu 12/24V umožňujú plynulú reguláciu napájania pripojenej záťaže ( v tomto prípade LED pás alebo LED žiarovka ) , ktorá je výrobcom prednastavená na niekoľko úrovní ( typicky 256 ).

Veľká väčšina LED pásov určených pre napájanie 12/24V má však samotné LED čipi obvodovo zapojené do série, pričom pomocou obmedzovacích rezistorovje prispôsobený pretekajúci prúd pre konkrétne napájacie napätie. Vzhľadom na tento fakt nieje pri stmievaní takýchto pásov využitý celý rozsah regulácie a preto môže nastaťdojem užšieho rozsahu samotného stmievača.

Použitie s LED žiarovkami na 12V

LED žiarovkyG4 a MR16 určené pre zapojenie v 12V inštaláciách umožňujú použitie LED stmievačov pracujúcich na princípe PWM.V týchto prípadoch však veľmi záleží na type danej LED žiarovky a zapojenia vnútornej elektroniky, ktorá napája samotné LED čipi.

Pri jednoduchých LED žiarovkách G4 vo verzii s SMD čipmi často býva obvodové zapojenie identické ako pri LED pásoch. Iný prípad nastáva pri výkonnejších viacčipových SMD žiarovkách a taktiež pri typoch s čipom COB/MCOB . Obvodové zapojenie samotných čipov do sérieje síce identické ako pri LED pásoch, avšak napájanie je riešené elektronickým meničom s konštantným výstupom prúdu.

Typické zapojenie vnútornej elektroniky v žiarovkách MR16/GU5

SCHEMA menic 12V

AC_DC_menič1Keďže v prípade stmievania LED žiarovky s takouto elektronikou v podstate kombinujeme 2 elektronické obvody pracujúce na princípe PWM vzniká predpoklad, že nie všetky typy meničov v takýchto LED žiarovkách budú umožňovať korektnú reguláciu. Záleží to predovšetkým na počte a napájacom napätí daných čipov a type použitého budiča/driver v napájacej elektronike.

AC_DC_menič2Najrozšírenejším meničom v LED žiarovkách na 12V je však obvod obsahujúci DRIVER s presne definovanou budiacou frekvenciou PWM, výstupným prúdom 350mA a výkonom 3W, ktorý dokáže fungovať a rozsvietiť LED žiarovku už pri napájaní 8V DC.

PWM_SIGNAL

Pracovná frekvencia takéhoto meniča sa zvyčajne pohybuje na úrovni 300kHz , ktorá je rádovo oveľa vyššia než pracovná frekvencia LED stmievačov, z čoho vyplýva 100% kompatibilita a korektné stmievanie v celom rozsahu.

Pri použitií stmievača a LED žiarovky s podobnou pracovnou frekvenciou PWM , prípadne špecifickým budičom/DRIVER v LED žiarovke, sa môžu prejaviť tzv. „medzery“v napájaní , čo je sprevádzané nekorektnou alebo žiadnou reguláciou jasu prípadne blikaním pripojenej LED žiarovky v celom rozsahu stmievania.


Pridaj komentár