Stupeň ochrany krytom alebo krytie alebo skrátene stupeňochrany alebo nepresne stupeň krytia je odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa vtzv. IP kóde (IP je z anglického international protection(rating), často nesprávne interpretované ako ingress protection(rating)) definovanom medzinárodným štandardom IEC, na Slovensku v”STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie – IP kód)”. Kódtvoria 2 cifry: prvá udáva ochranu pred nebezpečnýmdotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá stupeň krytia predvniknutím vody.Maximálny možný stupeň krytia je IP68.

IP ochrana vysvetlenie
IP ochrana vysvetlenie

Predovšetkým je veľmi dôležité porozumieť systému, ktorým sa exteriérové a interiérové osvetlenia klasifikujú. Klasifikácia IP sa skladá prevažne z dvoch čísile pred ktorým sú písmená IP.

  • Prvá číslica špecifikuje triedu ochrany krytom proti prachu a pevným objektom.

  • Druhá číslica indikuje odolnosť svietidla proti vode. Čím vyššie je toto druhé číslo, tým je svietidlo odolnejšie proti vode.

Keď kupujete svietidlo, žiarovku, LED pás alebo iné elektrické zariadenie na používanie či už v interiéry alebo v exteriéri, vždy by ste mali skontrolovať jeho IP klasifikáciu. Výrobky by na používanie v exteriéri mali mať minimálnu hodnotu IP44, v prípade priameho dopadu vody IP65 a pod vodou IP68.

Toto je podrobnejšie vysvetlenie označenia pri ochrane krytím

Kryt (sklo, plast, fólia, plexi) má funkciu ako zábrana, ale je súčasťou elektrického zariadenia, bez použitia náradia a násilia nieje ho možné odňať. Ochrana krytím sa označuje dvomi povinnými písmenami IP (international protection) a dvomi povinnými číslicami XY.

  • Prvá číslica X nadobúda hodnoty od 0 – 6 a určuje ochranu pred vniknutím cudzieho telesa.
  • Číslica Y nadobúda hodnoty od 0 – 8 a určuje ochranu pred vniknutím vody.

Najnižšia povolená ochrana u nás je IP 2X, čo je v tomto prípade teleso s maximálnou hrúbkou 12 mm a vniknutie vody je riešené inak (poistky – musia byť v suchom prostredí).

Najvyššia ochrana je IP 68, čo predstavuje prachotesný a vodotesný kryt (napr. ak je čerpadlo vo vode). Kombinácie typu IP28 nemajú zmysel, pretože dané dva stavy (vniknutie telesa, vniknutie vody) so sebou úzko súvisia.

Potom môžu nasledovať dve štvorice nepovinných písmen (A, B, C, D alebo H, M,S, W).

Prídavné písmeno za IP (nepovinné)

A – Chránené pred dotykom chrbtom ruky (priemer 50 mm)
B – Chránené pred dotykom prstom (priemer 12 mm, dĺžka 80 mm)
C – Chránené pred dotykom nástrojom (priemer 2,5 mm, dĺžka 100 mm)
D – Chránené pred dotykom drôtom (priemer 1 mm, dĺžka 100 mm)

Doplnkové písmeno za IP (nepovinné)

H – Informácia určená pre vn zariadenia
M – Skúšané škodlivé účinky vody ak sú pohyblivé časti zariadenia v pohybe
S – Skúšané škodlivé účinky vody ak nie sú pohyblivé časti zariadenia v pohybe
W – Vhodné pre použitie za stanovených poveternostných podmienok

Nižšie nájdete podrobný prehľad IP označení a vysvetlení (IP krytie tabuľka)

Wordpress Table Plugin

Aké svietidlo mám použiť do kúpelne, sú tu nejaké jasné pravidlá, a čo žiarovky?

Vačšina ľudí by odpovedalo jednoducho “IP44“. Avšak pozor, odpoveď je správna, ale treba si uvedomiť, že v rámci priestoru kúpeľne sú zóny,ktoré sú viac alebo menej zaťažované. Pozorne si preštudujte nasledujúci obrázok nižšie a vysvetlenie pod obrázkom.
Čo sa týka žiarovky, tak tu nieje obmedzenie žiadne. Keďže žiarovka je vždy schovaná v svietidle. Keď  je dodržané IP pravidlo pre svietidlo, obmedzenie pre žiarovku nieje žiadne. Samozrejme treba si všimnúť akú žiarovku s maximálnym príkonom je možné do svietidla montovať, aby nedošlo k prehrievaniu svietidla. Tento problém odpadá pri LED žiarovkách keďže ich prevádzková teplota nieje až taká vysoká ako pri klasických halogénových, vláknových žiarovkách.

Zóna 0

V tejto zóne sú povolené len svietidlá s napájacím napätím rovnajúcim sa SELV (zvlášť nízke bezpečné napätie, napr. 12V) a s klasifikáciou IP aspoň IPx7. Zóna 0 je vnútorný priestor kúpacej alebo sprchovacej vane. Pri sprchách bez vane sa priestor zóny 0 vymedzuje rovinou o výške 10cm nad podlahou s rovnakou plochou, ako má zóna 1.

Zóna 1

V tejto zóne súpovolené len svietidlá s napájacím napätím rovnajúcim sa SELV a s klasifikáciou IP aspoň IPx5. Zóna 1 zostáva čo do výšky 225cm nad podlahou. Zahŕňa aj priestor pod kúpacou vaňou vyvýšenou alebo aj rôzne tvarovanou. U sprchy bez vane zóna 1 ohraničuje zvislú plochu, ktorá je vzdialená 120cm od pevne namontovanej hlavice na stene alebo strope.

Zóna 2 minimálne IP44

Zóna 2 je zóna rozprestierajúca sa 0,6 m od vane a 2,25m nad vaňou a vyššie. Ak nehrozí riziko nechceného priameho striekania vody na svietidlo, je požadovaná klasifikácia IP najmenej IP44. Inak taktiež povedané obklopuje zo strán zónu 1 v šírke 60cm a výške 225cm nad podlahou. Zónu 2 však neobsahuje sprcha bez vane, ktorej priestor je určený zónou 1 vo vzdialenosti 120cm. Ak výška stropu presahuje 225cm nad podlahou, je zónou 2 aj priestor nad zónou 1 a to až k stropu.

Zóna 3 minimálne IP21

Kdekoľvek mimo zón 0, 1 a 2. Pokiaľ nehrozí riziko zaliatia svietidla vodou, alebo kondenzácie pary, postačuje klasifikácia IP21.

Ako na rozmiestnenie osvetlenia v sprche, detailnejší pohľad

Voda je vynikajúcim vodičom elektriny, ktorý môže byť veľmi nebezpečný na miestach, ako je kuchyňa, kúpeľňa alebo práčovňa sprcha. Na Slovensku existujú určité pravidlá a nariadenia, ktorými sa riadi umiestňovanie spínačov a zásuviek vo vzťahu k vývodom vody a príslušenstvu. Ich poznanie vám pomôže rozhodnúť sa, kde sú najbezpečnejšie miesta na umiestnenie bežných zástrčiek zásuviek už na začiatku plánovania a rozloženia vašej kúpeľne, vane alebo vašej kuchyne. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, kam by čo malo ísť, obráťte sa na elektrikára s licenciou – tieto pravidlá budú poznať až príliš dobre a to MUSIA.

Sprcha pohľad zhona na jednotlivé zóny
Sprcha pohľad zhona na jednotlivé zóny

Pozrime sa teraz bližšie čo to znamená v praxi ako porozumieť nákresu vyššie. Máme tu na ľavo nákres sprchy s vaničkou a na pravo sprchu s pevnou podlahou vydláždenou a taktiež so zástenou.

Zóna 0

V tejto zóne sú povolené len svietidlá s napájacím napätím rovnajúcim sa SELV (zvlášť nízke bezpečné napätie, napr. 12V) a s klasifikáciou IP aspoň IPx7. Zóna 0 je vnútorný priestor kúpacej alebo sprchovacej vane. Pri sprchách bez vane sa priestor zóny 0 vymedzuje rovinou o výške 10cm nad podlahou s rovnakou plochou, ako má zóna 1. Do toho priestoru môžu byť vložené alebo zabudované len svietidlá s krytím min. IP67, IP68.

Zóna 1

V tejto zóne súpovolené len svietidlá s napájacím napätím rovnajúcim sa SELV a s klasifikáciou IP aspoň IPx5. Zóna 1 zostáva čo do výšky 225cm nad podlahou. Zahŕňa aj priestor pod kúpacou vaňou vyvýšenou alebo aj rôzne tvarovanou. U sprchy bez vane zóna 1 ohraničuje zvislú plochu, ktorá je vzdialená 120cm od pevne namontovanej hlavice na stene alebo strope.

Zóna 2 – min. IP44

Zóna 2 je zóna rozprestierajúca sa 0,6 m od vane a 2,25m nad vaňou a vyššie. Ak nehrozí riziko nechceného priameho striekania vody na svietidlo, je požadovaná klasifikácia IP najmenej IP44. Inak taktiež povedané obklopuje zo strán zónu 1 v šírke 60cm a výške 225cm nad podlahou. Zónu 2 však neobsahuje sprcha bez vane, ktorej priestor je určený zónou 1 vo vzdialenosti 120cm. Ak výška stropu presahuje 225cm nad podlahou, je zónou 2 aj priestor nad zónou 1 a to až k stropu.

Zóna 3 – min. IP21

Kdekoľvek mimo zón 0, 1 a 2. Pokiaľ nehrozí riziko zaliatia svietidla vodou, alebo kondenzácie pary, postačuje klasifikácia IP21.

A nakoniec, ako je to so svetlami v bazénoch?

V zónach 0, 1 je dovolená len ochrana pred úrazom elektrickým prúdom za použitia SELV s napájaním nepresahujúcim 12V pri striedavom prúde alebo 30V pri jednosmerom DC prúde s tým, že zdroj bezpečného napätia musí býť inštalovaný mimo zónu 0, 1, 2. V zóne 0 je každé svietidlo napájané oddelene oddelovacím transformátorom zabezpečujícím ochranné oddelenie. V odôvodnených prípadoch je povolené napájanie viacerých svietidiel z jedného transformátoru zabezpečujúceho elektrické oddelenie. Neživé časti svietidiel napájané rovnkým oddelovacím ochranným transformátorom potom musia byť navzájom poprepájané.
V zóne 2 môžu býť elektrické zariadenia triedy II ak ide o svietidlá. Alebo triedy I ak sú chránené prúdovým chráničom s poruchovým prúdom In alebo menším ako 30mA.

Náhľad na zóny v bezénoch a priľahlých priestoroch
Náhľad na zóny v bezénoch a priľahlých priestoroch

Elektrické zariadenia musiam mať najmenej tieto stupňe ochrany s krytím

Zóna 0: IPx8
Zóna 1: IPx5
Zóna 2: IPx2 pre vnútorné plavecké bazény (kryté). IPx4 pre vonkajšie bazény (otvorené). IPx5 v prípade, že sa predpokladá použitie čistenia striekajúcou vodou.

Uvedené informácie sú len skráteným výberom z normy a pri inštalácii je vždy dôdržiavať aktuálne podmienky predpisov platných pre inštaláciu elektrických zariadení v bazénoch.

Prikladáme pár vizuálnych príkladov svietidiel a ich IP označenie.


3 články zahŕňajúce túto tému “Čo znamená IP krytie?

  1. Súvisiace: 48 SMD LED náhrada G9 žiarovky 3.5W | UspornaZiarovka.sk Blog&Forum o LED technológiach

  2. Súvisiace: Osvetlenie kúpeľne | UspornaZiarovka.sk Blog&Forum o LED technológiach

  3. Súvisiace: Test G9-24SMD LED žiarovky | UspornaZiarovka.sk Blog&Forum o LED technológiach

Pridaj komentár