Európska direktíva RoHS sa zaoberá obmedzením používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS = Restriction of Hazardous Substances) a s platnosťou od 1. júla 2006 zakazuje prípadne obmedzuje používanie v určitých elektronických zariadeniach a zariadeniach nízkeho napätia:

 • olovo
 • ortuť
 • kadmium
 • hexavalentný chróm
 • polybrominátne bifenyly (PBB)
 • polybrominátne difenylétery (PBDE)

 

Pôsobenie direktívy:

v kategóriach zariadení, používaných prevažne v oblasti spotrebného tovaru

 • veľké domáce prístroje
 • malé domáce prístroje
 • IT a telekomunikačné zariadenia
 • spotrebné zariadenia
 • svetelné zariadenia (vrátane elektrických žiaroviek a svetelného príslušenstva)
 • elektrické a elektronické nástroje, okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov
 • hračky, zariadenia na šport a voľný čas
 • automaty ( bankomaty, na nápoje….)

 

Direktíva RoHS sa netýka:

 • zariadení, ktoré nepatria do vyššie uvedenej kategorizácie
  • lekárske zariadenia.
  • monitorovacie a kontrolné prístroje.
 • veľkých, stacionárnych priemyselných nástrojov.
 • náhradných dielov, slúžiacich na opravu alebo opätovné použitie v elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré boli umiestnené na trhu pred 1. júlom 2006.
 • zariadení, týkajúcich sa ochrany hlavných záujmov štátnej bezpečnosti, zbraní, streliva a vojenského vybavenia, špeciálne určeného na vojenské účely.
 • žiadostí vyňatých z pôsobnosti direktívy, zvyčajne z dôvodov technickej spoľahlivosti alebo bezpečnosti.

UspornaZiarovka.sk plne rešpektuje tieto nariadenia a preto vylučuje používanie nebezpečných látok z celej svojej ponuky žiaroviek nízkeho napätia dovezených na územie SR po 1.7.2006.

Logo RoHS nemá presne daný formát a preto ho možete nájsť v množstve obmenách a variaciách na obaloch, etiketách alebo samotných produktoch. Spoločná črta je veľké písmeno “R”, “H”, “S” a malé “o”.
Prikladáme zopár príkladov:

RoHSRoHS


Pridaj komentár