Ako sú označené LED žiarovky

LED žiarovky, Žiarivky, Klasické žiarovky:  ich označenie, porovnanie a orietnácia pri nákupe a výbere. Každý [...]

Čo je označenie CE?

Označenie CE(of franc. Conformité Européenne) vyjadruje, že výrobok spĺňa technické požiadavky stanovené vo všetkých nariadeniach [...]

Niečo o CO2?

Šetrenie energiami neprináša iba finančné úspory. Efektívnym využívaním energií sa zároveň znižujú emisie, ktoré vznikajú [...]

Aké Zdroje Energie poznáme?

Základným princípom výroby elektriny v elektrárňach je premena mechanickejenergie v generátore na energiu elektrickú. Najrozšírenejším typom elektrárnísú [...]

Popis energetického štítku

Pri nákupe elektrospotrebiča by sa zákazník nemal riadiť len cenou, vzhľadom, značkou, ale aj jeho [...]