Čo, Kde a Ako recyklovať?

Čo je to recyklácia? Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov [...]

31 tipov ako šetriť energiou

Nakupujte energeticky efektívne spotrebiče…Malé rozdiely v spotrebe elektriny sa rokmi nahromadia do veľkých súm. Najväčšie [...]

Niečo o CO2?

Šetrenie energiami neprináša iba finančné úspory. Efektívnym využívaním energií sa zároveň znižujú emisie, ktoré vznikajú [...]

Aké Zdroje Energie poznáme?

Základným princípom výroby elektriny v elektrárňach je premena mechanickejenergie v generátore na energiu elektrickú. Najrozšírenejším typom elektrárnísú [...]

Popis energetického štítku

Pri nákupe elektrospotrebiča by sa zákazník nemal riadiť len cenou, vzhľadom, značkou, ale aj jeho [...]