smoke.jpgŠetrenie energiami neprináša iba finančné úspory. Efektívnym využívaním energií sa zároveň znižujú emisie, ktoré vznikajú pri ich výrobe. Medzi najznámejšie plyny, ktoré sa produkujú pri spaľovaní fosílnych palív, patrí CO2 – oxid uhličitý. Jeho podiel v atmosfére narastá v dôsledku zvyšujúcej sa spotreby energií na celom svete.

Slovenská republika pristúpila v roku 1999 ku Kjótskemu protokolu, ktorý hovorí o postupnom znižovaní emisií CO2 v ovzduší. Môže k tomu prispieť každý z nás, a to hospodárnym využívaním energií v domácnosti, doprave či práci. Úspornými opatreniami zabezpečíme čistejšie ovzdušie pre ďalšie generácie.

Čo je CO2?

  • Oxid uhličitý je atmosferický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka. Jeho sumárny chemický vzorec je CO2. Je bezfarebný, nehorľavý, málo reaktívny, ťažší než vzduch
  • V prírode koluje uhlík v tvz. uhlíkovom cykle. Ide o výmenu tohto plynu medzi rastlinami, pôdou, atmosférou, živočíchmi a oceánmi.

  • Vo forme CO2 je uhlík pohlcovaný napríklad rastlinami pri fotosyntéze a uvoľňovaný pri rozklade do ovzdušia. Do kolobehu uhlíka zasahuje aj človek a priemyselná produkcia, a to spaľovaním fosílnych palív (uhlie, ropné produkty, zemný plyn). Koncentrácia CO2 sa preto v atmosfére výrazne zvyšuje. Rastliny a oceány totiž nestačia absorbovať všetok uhlík.

  • CO2 patrí medzi skleníkové plyny, ktoré sa hromadia v atmosfére a prepúšťajú slnečné žiarenie na Zem. Vrstva skleníkových plynov však následne zadržiava tepelné žiarenie, ktoré tak ostáva v atmosfére Zeme.

Koľko CO2 vyprodukujú vaše spotrebiče?

  • Napríklad 60 wattová žiarovka, ktorou sa svieti v priemere 3 hodiny denne, spotrebuje ročne približne 65,7 kWh elektriny. Pri výrobe tohto množstva elektriny sa do ovzdušia uvoľní 42 kg CO2. Ak by ste túto žiarovku nahradili úspornou žiarivkou, objem CO2 predstavuje len 9 kg,teda o 33 kg menej, a keby sme žiarivku nahradili LED žiarovkou tak sa dostávame na 4,8 kg  CO2 ročne, čo je až o 37,2 kg menej vočí klasickej žiarovke.
  • Deväť kilogramov CO2 vyprodukuje napríklad aj osobný automobil pri ceste vo vzdialenosti 52 kilometrov. Takéto množstvo CO2 na druhej strane dokáže spracovať jeden veľký strom za rok.

Koľko Vás stojí používanie rôznych zariadení a aké emisie CO2 im zodpovedajú?

Zariadenie

Výkon
(vo wattoch)

Emisie CO2 
za hodinu (g)1

Prevádzkové náklady
na hodinu (v centoch)

       
60-wattová žiarovka 60 39 0.6
Úsporná žiarovka zodpovedajúca bežnej 60-wattovej žiarovke 11 7 0.11
Halogénová lampa 300 195 3
Televízor 80-300 52-195 0.8-3
Stereo alebo hi-fi veža 55-500 36-325 0.6-5
Prenosný a stolový počítač 80-360 52-234 0.8-3.6
Vysávač 700-2000 455-1300 7-20
Sušič vlasov 800-2000 520-1300 8-20
Rýchlovarná kanvica 300-3200 195-2080 3-32
Mikrovlná rúra 700-2100 455-1365 7-21
Práčka 500-3000 325-1950 5-30
Sušička 500-5700 325-3705 5-57
Umývačka riadu 700-3000 455-1950 7-30
Elektrický radiátor alebo ohrievač 500-3000 325-1950 5-30
Klimatizácia 800-5000 520-3250 8-50
Malý elektrický varič vody 1500-6000 975-3900 15-60

 

Zariadenie

Výkon
(vo wattoch)

Emisie CO2 
za mesiac (kg)1

Prevádzkové náklady
za mesiac (v eurách)2

       
Chladnička 200-700 94-328 14-50
Mraznička 300-700 140-328 22-50

1 Pri 650 g emisií CO2 na 1 kWh
2
 Pri cene 0,10 eura za 1 kWh

Zdroj: http://www.setrimeenergiu.sk
Zdroj: http://www.kappak.sk/index.php?page=saving