Táto kalkulačka môže byť dobrým pomocníkom pri inštaláciách svietidiel alebo svetelných zdrojov nad objektami ktoré sa snažíte osvietiť a nieste si istý či svetlo pri danom uhle svietenia a vzdialenosti obopne daný objekt alebo nie. Orientačná hodnota veľkosti priemeru osvetleného kruhu je teoretická max. hranica kruhu. Samozrejme v praxi by to znamenalo že na okrajoch kruhu by bola minimálna intenzita svetla. Táto kalkulačka nepočíta intenzitu svetla (lm, lx) v osvetlenom kruhu, iba jeho max. vonkajšiu hodnotu.

Uhol Svietenia (θ)

° stupne   

Dostrel svetla (T)

metre

Vzdialenosť zdroja (D)

metre  

Uhol naklonenia zdroja(F)

° stupne

Výška svetelného zdroja (H)

metre  

Hĺbka svetelnéhé kužeľa (Y)

metre
     

Šírka svetelného kužeľa (X)

metre
Zobrazenie meraných parametrov

Uhol Svietenia: Je uhol v akom dané svietidlo alebo svetelný zdroj emituje alebo vyžaruje svetlo do okolia. 
Vzdialenosť svetelného zdroja (D): Je vzdialenosť od bodu svetelného zdroja až po naklonený priamy bod dopadu svetla centrálne. Viď obr. nižšie.
Výška svetelného zdroja (H): Je kolmá vzdialenosť svetelného zdroja na podlahu.
Uhol naklonenia svetelného zdroja (F): Je to naklonenie alebo vychýlenie svetelného zdroja v stupňoch.
Dostrel svetla (X): Šírka premietnutého svetelného kužeľa/lúča.
Dostrel svetla (Y): Hĺbka premietnutého svetelného kužeľa/lúča.

Vzdialenosť v meteroch

Meter je základná jednotka dĺžky v medzinárodnej sústave jednotiek SI. Je definovaná ako dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 s. Značka pre meter je m. V tomto prípade vyjadruje vzdialenosť od svetelného zdroja až po povrch na ktorý dopadá alebo bude dopadať svetlo.

Uhol svietenia svetelného zdroja v uhlových stupňoch

Stupeň (presnejšie uhlový stupeň) ako uhlová miera rovinného uhla sa zvyčajne označuje „°„. Jeden stupeň je jednotka, ktorá má veľkosť 1/360 plného uhla. Tam, kde je potrebné deliť uhol na menšie úseky, je toto delenie realizované buď desatinným číslom alebo delením na uhlové minúty a sekundy. Potom má jeden stupeň 60 minút a pretože minúta má 60 sekúnd, má stupeň 3600 sekúnd.

Pridaj komentár