Táto kalkulačka môže byť dobrým pomocníkom pri inštaláciách svietidiel alebo svetelných zdrojov nad objektami ktoré sa snažíte osvietiť a nieste si istý či svetlo pri danom uhle svietenia a vzdialenosti obopne daný objekt alebo nie. Orientačná hodnota veľkosti priemeru osvetleného kruhu je teoretická max. hranica kruhu. Samozrejme v praxi by to znamenalo že na okrajoch kruhu by bola minimálna intenzita svetla. Táto kalkulačka nepočíta intenzitu svetla (lm, lx) v osvetlenom kruhu, iba jeho max. vonkajšiu hodnotu.

Viem uhol svietenia svetelného zdroja a vzdialenosť, chcem vedieť akú plochu osvietim:

                

Viem priemer plochy svetelného kužeľa a chcem vedieť aký uhol svietenia budem potrebovať:

Uhol svietenia

° stupeň      

Priemer svetelného lúča

metre

Vzdialenosť

metre      

Vzdialenosť

metre

Priemer svetelného lúča

meter      

Uhol svietenia

° stupeň

Legenda ku kalkulačke

Uhol Svietenia: Je uhol v akom dané svietidlo alebo svetelný zdroj emituje alebo vyžaruje svetlo do okolia.
Vdialenosť (m): Je vzdialenosť medzi svetelným zdroj a dopadovou plochou ktorú osvetľuje. Napr. žiarovka je inštalovaná vo výške 2.6m , to je stropná výška. Dopadová plocha je podlaha. Medzi nimi je vzdialenosť 2.6m.
Priemer svetelného lúča (m): Je plocha ktorú svetelný zdroj osvetlí, ide o kruh s vypočítaným priemerom.

Vzdialenosť v meteroch

Meter je základná jednotka dĺžky v medzinárodnej sústave jednotiek SI. Je definovaná ako dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 s. Značka pre meter je m. V tomto prípade vyjadruje vzdialenosť od svetelného zdroja až po povrch na ktorý dopadá alebo bude dopadať svetlo.

Uhol svietenia svetelného zdroja v uhlových stupňoch

Stupeň (presnejšie uhlový stupeň) ako uhlová miera rovinného uhla sa zvyčajne označuje “°“. Jeden stupeň je jednotka, ktorá má veľkosť 1/360 plného uhla. Tam, kde je potrebné deliť uhol na menšie úseky, je toto delenie realizované buď desatinným číslom alebo delením na uhlové minúty a sekundy. Potom má jeden stupeň 60 minút a pretože minúta má 60 sekúnd, má stupeň 3600 sekúnd.

Pridaj komentár