Dodacie podmienky nášho eShopuZa splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na miesto dodania tovaru uvedené v objednávke.

Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v online obchode uspornaziarovka.sk. Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať. Ak je tovar na sklade, je expedovaný najneskôr do 48 hodín od obdržania Vašej objednávky, v opačnom prípade sa dodacia lehota pohybuje v rozmedzí od 4 do 8 týždňov.

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Ak má tovar v sekcii “dostupnosť” poznámku o dodacej lehote, tá je pre daný produkt smerodajná. Náklady prepravného hradí kupujúci spolu s tovarom pred dodávkou alebo na mieste pri dodávke záleží od spôsobu platby aký si klient vyberie. Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu, poštou alebo vlastnou prepravou (podľa želania zákazníka). Ak sa dodanie podmienky z nejakých dôvodov zmenia kôli nedostatku tovaru na sklade, alebo problémom s poštovým doručovateľom, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a ak sa kupujúci rozhodne neakceptovať predĺženie lehoty, kupujúci má právo bezodpatne odstúpiť od záväzku vočí predávajúcemu. Objednávka je stornovaná.

2. V prípade združených zásielok, v ktorých je vyskladňované viacero položiek rozdielnych sortimentných skupín určuje lehotu dodania položka s najdlhšou dodacou lehotou.

3. Dopravu na miesto dodania tovaru zaisťuje predávajúci spravidla s využitím služieb tretej osoby, vždy však za podmienok, ktoré sú súčasťou objednávky a na základe voľby kupujúceho učinené v nákupnom košíku a s odkazom “Poštovné”.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť variantu dopravy, a to i bez predošlého upozornenia kupujúceho. Táto zmena sa však nesmie prejaviť znížením kvality doručenia a zmenou jej ceny.

5. Súčasťou dodávky tovaru na miesto dodania nie je predvedenie, inštalácia, zostavenie alebo montáž zakúpeného tovaru.

6. Ak kupujúci zistí, že nebude možné prevziať produkt v dohodnutý deň a omeškanie z jeho strany sa javí ako pravdepodobné, ihneď o tom písomne alebo elektronicky upovedomí predávajúceho a stanoví dôvod omeškania a podľa možností aj odhadovaný čas, kedy sa prevzatie môže uskutočníť.

7. Ak kupujúci neprevezme produkt v dohodnutý deň, je povinný uhradiť každú platbu vyplývajúcu z dodávky tak, ako keby bol produkt dodaný. Predávajúci zabezpečí skladovanie produktu na riziko a náklady kupujúceho. Na žiadosť kupujúceho, predávajúci poistí produkt na náklady kupujúceho.

Poštovné zdarma
Poštovné zdarma je aplikovateľné pri nákupe na 60 EUR. Pri vybavovaní objednávky a kalkulovaní poštovného system sám zistuje výšku objednávky a informuje vás o zľavách.

Klient má nárok na poštovné zdarma a topridosiahnutí výšky nákupu 60 EUR alebo samotným prekročením tejtohodnoty. Poštovným ZDARMA sa myslí cena za poštovné služby za dodanie balíka,listovej záslielky je hradená Majme, s.r.o., samozrejme ak bola splnenápodmienka prekročenia hranice 60 EUR. Balík alebo zásielka jevyexpedovaná 1. triedou cez Slovenskú poštu.

Orientačné dodacie lehoty
Toto sú orientačné dodacie lehoty ktoré sa môžu meniť podľa typu a lokality.
Štandardné expedovanie tovaru je planované 2x týždenne a to v stredu a piatok každý týždeň.
V prípade potreby rýchleho expedovania nás prosím  kontaktujte, samozrejme Vám radi vyhovieme. 
Stav Vášej zásielky je možné sledovať prostredníctvom vašho konta. 

Stavy objednávok a ich vyvetlenie:
V každom kroku vybavovania objednávky je zákazník upovedomený automatickou notifikáciou (email), ktorá mu stručne oznamuje stav objednávky resp. v ktorom bode spracovania objednávky sa náš personál nachádza pri vybavovaní Vašej objednávky. V liste nižšie sú uvedené všetky možné stavy objednávky.

Spracováva sa: Objednávka bola prijatá a naší pracovníci, kontrolujú náležitosti objednávky a dostupnosť tovaru na sklade.
Čaká na platbu:
V prípade voľby platby prevodom, čakáme na príjem platby na učet. Akonáhle je platba vyditeľná balík je odoslaný.
Čaká na kompletnosť:
V prípade že chýbajú niektoré náležitosti objednávky (údaje klienta)alebo samotný tovar nieje skladom. Zakazník jekontaktovaný, buďtelefonicky alebo emailom a oboznámený o situácii.
Čaká na odoslanie:
Objednávka je korektná,skontrolovaná, tovar je zabalený a pripravený na expedovanie.
Čaká na vyzdvihnutie:
V prípade, že je zásielka zasielaná kuriérom a čaká na vyzdvihnutie kuriérom.
Čiastočne odoslaná:
Ak zásielka nieje kompletná ( tovar nieje skladom) a klient si vyžiadazaslanie tovaru ktorý je dostupný skladom, zásielka je čiastočneodoslaná. Samozrejme zvyšný tovar je expedovaný neskôr a to náš nákladhneď po doskladnení.
Odoslaná:
Zásielka bola odoslaná adresátovi. Zásielka bola podaná na pošte na adresu uvedenú v objednávke.
Úspešne Ukončená:
Zásielka bola doručená klientovi a platba za tovar dorazila na účet www.uspornaziarovka.sk.
Zrušená:
Ak sa klient rozdhodne o predčasné zrušenie objednávky alebo ak tovaruž nieje skladom. Zakazník býva zvyčajne kontaktovaný, buď telefonickyalebo emailom a po dohode je objednávka zrušená.
Vrátená:
Ak je tovar reklamovaný a vrátený z dôvodu reklamácie späť k nám.
Reklamácia:
Zásielka bola vrátená a je v reklamačnom konaní avšak najdlhšie 30 dní.Zakazník je kontaktovaný a informovaný o ďalšom postupe.

Slovensko
Slov. Pošta Balík 1.triedy (3-4 dni)
Slov. Pošta Balík 2.triedy (4-5 dni)
Kuriér – (24 hodín)

Česko
cca. 1-2 týždne

Svet
cca. 2-3 týždne

Ak máte dotazy, pripomienky, nápady a úpravy ktoré by ste chcel uskutočniť k týmto reklamačným podmienkam. Napíšte nám. Ďakujeme