14.50
6.90

Ovládacie prvky k LED pásom

InfraRed pohybový senzor s časovačom

14.80
9.90