LED panel je príslušenstvom, ktorý najviac prispieva k úsporám energie v podnikovom sektore. Prechod od žiarovkových mriežkových stropných jednotiek k LED je v plnom prúde a rýchlo rastie vďaka rôznym daňovým úľavám a iným vládnym stimulom. Organizácie vo Veľkej Británii renovujú svoje kancelárske priestory a tým pádom získavajú okamžité úspory a výsledok – ale pre aký druh panelového osvetlenia sa rozhodnúť?

Od svojho uvedenia na trh boli LED panely k dispozícii v dvoch rôznych prevedeniach: okrajovo podsvietené (edge-lit) a celkovo podsvietené (backlit). Priblížme si výhody týchto typov a sami zvážte, ktorý z nich je pre vás vhodnejší.

Efektívnosť
Krátka životnosť, záťaž na životné prostredie a samozrejme otravné blikanie boli hlavné dôvody, prečo nebolo žiarivkové osvetlenie obľúbené medzi úradníkmi a manažérmi. Počiatočné verzie LED čipov priniesli len marginálny úžitok z hľadiska efektívnosti- 64 lm/W boli neskôr nahradené 78 lm/W, keď sa objavili prvé edge-lit LED jednotky. Časom potom každá nová generácia LED panelov priniesla zlepšený pomer medzi výkonom a svietivosťou. Tu sa nám naskytuje otázka, či nový 152 lm/W celkovo podsvietený panel od spoločnosti Integral stojí zato, aby sme ním nahradili LED panely prvej generácie.

Posvietenie CityLight panela, reklamna plocha
Posvietenie CityLight panela, reklamna plocha

Edge-lit verzus backlit
V prípade okrajového podsvietenia (edge-lit) sú LED čipy usporiadané na vnútornom okraji svietidla. Svetlo sa potom postupne odrazí pomocou difuzéra. Tento typ LED podsvietenia bol najpopulárnejší na začiatku príchodu LED osvetlení na trh. Avšak neskôr sa spustila debata o tom, ktorý model je vhodnejší z hľadiska efektívnosti.
Celkové podsvietenie (backlit) prinieslo prínos v projekcii svetla využitím menšieho počtu materiálov. Okrajové podsvietenie (edge-lit) si však stále zachováva podiel na trhu, hlavne tam kde sa kladie dôraz na jednotkové náklady pred prevádzkovými alebo kvôli estetickej preferencie. Skutočná úspora však spočíva v nižších prevádzkových nákladoch, ktoré prinášajú backlit panely.

Nevhodný výber podsvietenia z hrany
Nevhodný výber podsvietenia z hrany

To podstatné
Dôvod úspory podnikových nákladov je skutočne racionálny. Každý prielom hospodárnosti osvetlení z hľadiska výkonu a svietivosti zapríčiní to, že sa doba návratnosti investície skracuje, pričom jednotkové náklady na LED panely naďalej klesajú. Navyše vládne stimuly a dotácie, ako napríklad pôžičky bez úroku a dane spôsobujú, že sa takáto renovácia dostáva na prednejšie miesta agendy v spoločnostiach.
Voľba prechodu zo žiarivkového osvetlenia na LED panely v kanceláriách je jednoznačná, či už sa jedná o komerčné podniky alebo verejné organizácie. Navyše narastá potreba nahradiť menej efektívne staršie LED panely novšími a efektívnejšími modelmi.