Kódex blogera

Pravidlá a podmienky používania portálu www.uspornaziarovka.sk/forum

Podmienky používania Blogu/Fóra na www.uspornaziarovka.sk/forum ktorý je podportál portálu www.uspornaziarovka.sk zastrešujúci spoločnosťou Majme, s.r.o.  (ďalej Prevádzkovateľ). Tieto stránky slúžia na výmenu názorov a skúseností odborníkov, ale i bežných ľudí. Vkladanie príspevnkou ľudí so záujmom o LED technológiu a technológiu zaoberajúcu sa úsporami energií a svetelnými zdrojmi.  Je určený všetkým, ktorí potrebujú vyriešiť problem, byť informovaný o novinkách a štandardoch na trhu, nechať si poradiť inými alebo zdielať skúsenosť o LED žiarovkách, produktoch, svietidlách a technológiach tejto tematiky.

Podmienky používania tohto fóra/blogu

 • Každý návštevník (ďalej Používateľ) môže na tomto Fóre čítať a vyhľadávať rady, tipy a informácie. Prihlásený používateľ môže navyše zadávať otázky a príspevky, odpovedať a reagovať na ne i na príspevky iných používateľov, nahlasovať spam či nevhodné príspevky. Prostredníctom mailu je okamžite informovaný o nových príspevkoch či odpovediach. Registrácia a prihlásenie je zadarmo.
 • V rámci otázok a diskusných príspevkov by mali Používatelia zachovávať princípy etickej komunikácie, vyhýbať sa invektívam, hanobeniu, neslušným výrazom a vulgarizmom a propagácii politických strán a osobností. Ak porušia tieto zásady, administrátor môže ich príspevky vymazať alebo odstrániť konkretne slová (napríklad: “<– Odstránené Administrátorom z dôvodu … –>”).
 • Odkazy na externé stránky sú povolené, ak plnia informačný účel a súvisia so zadanou otázkou alebo odpoveďou. Do diskusie je zakázané umiestňovať ten istý príspevok niekoľkokrát alebo príspevok s rovnakým obsahom. Neprípustné sú rôzne grafické odkazy a prvky, ktoré budú pútať pozornosť, napríklad veľké tlačené písmená, hviezdičky, emotikony (smajlíky). Takéto príspevky môžu byť upravené alebo vymazané.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť, zmeniť alebo uzavrieť ktorékoľvek príspevky a diskusie v rámci Fóra/Blogu a to i bez uvedenia dôvodu.
 • Používateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti stránok Fóra/Blogu, používať ich na prenos nežiadúcich súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných častí a súborov týchto stránok.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov používateľa, ten sa považuje za názor autora. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody a riziká, ktoré používateľovi vznikli používaním stránok Fóra/Blogu a zverejnených rád.
 • Súčasťou Fóra/Blogu sú aj odkazy na externé internetové stránky, nad prevádzkou a obsahom ktorých nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Pred ich navštívením by sa mal Používateľ oboznámiť so zabezpečením osobných údajov.
 • Pravidlá Poradne sa môžu priebežne meniť. Používateľ zverejnením svojho príspevku vyjadruje súhlas s pravidlami Poradne v čase zverejnenia príspevku.

Kódex blogera

 1. Bloger je autor príspevkov na Blogu/Fóre www.uspornaziarovka.sk/forum prevádzkovaným spoločnosťou Majme, s.r.o.
 2. Bloger umiestňuje do svojho blogu len príspevky, ktoré nie sú v rozpore so zákonom a dobrými mravmi a nijak neporušujú autorské právo. Bloger umiestnením príspevku na svoj blog zároveň berie na vedomie, že Majme, s.r.o.  nepreberá zodpovednosť za obsah jeho príspevku.
 3. Bloger vystupuje na blogu pod svojim menom a priezviskom, prípadne názvom inštitúcie, ktorú zastupuje.
 4. Bloger berie na vedomie, že v blogu nie je priestor na reklamu, ani na otvorenú, ani na skrytú. Je zakázané priame alebo nepriame propagovanie konkrétneho výrobku alebo služby, z ktorej by mal bloger prospech.
 5. Bloger umiestnením príspevku na svojom blogu automaticky dáva súhlas s jeho využitím na stránkach www.uspornaziarovka.sk a na www.uspornaziarovka.sk/forum za čo môže byť náležite odmenený. O formách odmeny rozhoduje redaktor a administrator Blogu/Fóra.
 6. Bloger má právo na technickú podporu zo strany administrátora www.uspornaziarovka.sk/forum. Redakcia zároveň zaručuje blogerovi, že zamedzí vstupu tretej osoby do jeho blogu.

Ďakujeme a prejeme príjemné Blogovanie.

Tím www.uspornaziarovka.sk/forum