Ovládacie prvky k LED pásom

Otočný RGB stenový ovládač

16.0049.00
16.0044.00
230V
(2) 37.0048.00
230V
39.0059.00