Uvedenie nového odporového odrušovaca do predaja. Elektronický komponent je určený na odrušenie impulzov, ktoré spôsobujú občasné preblikávanie LED svietidiel. Eliminátor môže pomôcť vyriešiť problém s občasným preblikávaním resp. blikaním LED svietidiel. LED svietidlá občas blikajú pri použití s dotykovými vypínačmi alebo stmievačmi z dôvodu kolísania napätia v sieti resp. z dôvodu indukcie rôznych cudzích napätí na rôznych frekvencíach do elektrického vedenia. Kompenzátor môže pomôcť aj pri preblikávaní LED svietidiel v iných systémoch spínania resp. stmievania.

Tento článok je zaradený v . Odložte si proším odkaz Trvalý odkaz.