Svetelný odlesk sa označuje buď ako „nepríjemný“ alebo „zdravotne závadný“ jas. To znamená, že keď na niečom pracujeme zistíme , že vidíme s ťažkosťami alebo nevidíme vôbec, to na čom práve robíme. Častokrát sa stáva, že stropové svetla v našich pracovaniach nás oslepujú.

Často si myslíme, že jas pôsobí predovšetkým na ľudí za počítačom, ale v skutočnosti môže predstavovať problém pre každého, kto sa potrebuje sústrediť na nejakú činnosť, či je to v priemyselnej výrobe, obchode alebo vo voľnom čase. Každé jasné svetlo kvôli ktorému musíte pozastaviť vašu činnosť predstavuje problém.

Problematika meraní údajov jasu tu bola od doby, keď sa modulárne LED panely stali voľbou pre využitie v komerčných priestoroch. Keďže tieto svietidla priniesli vyššiu svietivosť, tým pádom stúpla aj hodnota jasu. Preto je potrebné aby projektanti prispôsobili osvetlenie účelovo a podľa samotného druhu miesta.

Svetelný priemysel sa zaoberal otázkou prípustného jasu a vytvoril jednotnú stupnicu oslnenia (unified glare rating – UGR). Je to matematický spôsob ako stanoviť odlesk svietidla v danom prostredí. Na prvý pohľad sa to môže zdať ako odrádzajúca rovnica. Bez toho, aby sme nejako zachádzali do detailov, vám ozrejmíme dôležité body:

1. Hodnota svietivosti svietidla, podľa fotometrických údajov
2. Hodnota pozadia jasu, na základe štandardných hodnôt pre rôzne povrchy
3. Pozorovací uhol na svietidlo, meraný horizontálne
4. Záhadný faktor tzv. Guth Index, ktorý sa zakladá na „pravdepodobnosti vizuálneho komfortu“

Dôležité však je, aby ste si zapamätali, že hodnota UGR vychádza zo svetla v priestore, nie z uzatvoreného priestoru. Svetlo môže byť označené ako „UGR19 kompatibilné“, to treba však brať vo význame, že pri všetkej pravdepodobnosti, akonáhle sa parametre svietidla zmestia do UGR tak sústava bude v súlade s požiadavkami.

Zdravotné a bezpečnostné predpisy Spojeného kráľovstva si vyžadujú, aby osvetlenie pri práci bolo vhodné a dostačujúce. Na základe toho sa potom tvoria konštrukčné kritéria osvetlenia, ktoré ma na starosti inštitúcia Society of Light and Lighting (SLL). Zákon tým pádom vyžaduje aby sa UGR stupnica jasu dodržiavala. Takže je to naozaj dôležité.