Osvetlenie so zameraním na človeka s LED Mood technológiou.

Klasické výhody LED osvetlenia ako sú: efektívnosť, trvácnosť boli doplnené o vedecky dokázané benefity vo zvýšení duševnej pohody, nálady a zdravia.

Koncept osvetlenia so zameraním na človeka získava úplne novú perspektívu v kombinácii s LED technológiou a predpovedá sa mu výrazný rast na trhu s LED osvetlením.

Nedávna štúdia LightingEurope, spoločne so združením nemeckých elektrických a elektronických výrobcov a A.T.Kearneym viedla k poučným zisteniam a potenciálu LED osvetlenia a jeho vplyvu na človeka (Human Centric Lighting HCL) a náladového osvetlenia, ktoré si sľubujú nárast na globálnom trhu s LED osvetlením do roku 2020.

LED technológia sa za pomoci tejto štúdie a iných zistení razom vyšvihla do úplne novej dimenzie možností a výhod v oblasti vplyvu na človeka.

Hoci tieto zistenia vplyvu LED na človeka nie sú úplne nové alebo prekvapujúce, sú avšak prísľubom vzrušujúcej budúcnosti vo svetelnom priemysle a pre zákazníkov prinášajú spojitosť medzi LED osvetlením a celkovým zdravým

Záver z tohto výskumu vrhá svetlo na prevažne nepreskúmané možnosti LED technológie a prináša ich k už známym benefitom udržateľnosti a efektívnosti oproti iným svetelným alternatívam.

LED osvetlenie zamerané na človeka

Od nepamäti sa svetelný priemysel orientoval na zaradenie produktu, dizajn a marketing v oblasti vizuálnych potrieb. Neskôr priniesla potreba udržateľnosti a väčšej efektívnosti vo využití energetických zdrojov, záujem o vytvorenie „zelených technológii“ s LED na jej čele.

Momentálne je LED technológia hrdo považovaná za najefektívnejšiu a najšetrnejšiu k životnému prostrediu vo svetelnom priemysle a napriek tomu prináša ďalšiu radu výhod pre zákazníkov s potenciálom v pokročilej regulovateľnosti a rôznych aplikáciách.

Čo je to osvetlenie, ktoré sa zameriava na človeka?

Aplikácia LED pokročilej regulovateľnosti je unikátnym a zaujímavým stretávacím bodom medzi psychológiou a svetelným priemyslom. Prináša cestu pre neinvazívnu a pritom účinnú starostlivosť pre vysokú časť populácie, hlavne v severnej hemisfére, kde je nedostatočné denné svetlo v zimných mesiacoch.

Avšak táto technológia nie je limitovaná len pre túto časť populácie s dlhým zimným obdobím:

Trend urbanizácie vedie k tomu, že ľudia trávia viac a viac času v interiéri a preto je dôležité optimalizovať zdraviu prospešné prostredie vo vnútri vo všeobecnosti.

Bolo vedecky preukázané ako nedostatočné osvetlenie prináša negatívne účinky, ktoré je najviac viditeľné v časti populácie nachádzajúcej sa v severnej hemisfére, kde človek trávi viac času pod umelým osvetlením ako je to v prípade populácie na južnej časti.

Ako ukazujú psychologické výskumy, zlé osvetlenie ma niekoľko potenciálnych vplyvov na ľudí, počnúc narušením spánkových cyklov, porúch nálad až po odchýlky spôsobujúce rakovinu.

Šokujúce štatistiky v náraste porúch nálad, úzkosti a neefektívnosti na pracovisku v posledných dekádach zvýšili  verejné a politické povedomie, ako aj nedostatky zlého osvetlenia vo všeobecnosti.

LED osvetlenie so zameraním na človeka zapĺňa túto medzeru a prináša obrovské možnosti s dôrazom na príležitosti kombinácie LED s psychologickým výskumom a preto medzi nimi vytvára jasnú súvislosť, ktorá vedie k efektívnejšiemu riešeniu, aké sme tu kedy mali predtým. Postavené na vedeckom objave fotoreceptoru  tretieho oka, ktorý poukázal na efekt každodenných rytmov pri určitých svetelných podmienkach, akademický svet spoločne s LED svetelným priemyslom prišli na spôsob ako môže LED osvetlenie zlepšiť celkové duševné zdravie človeka, koncentráciu na pracovisku a správne fungovanie spánkového cyklu.

Mood LED osvetlenie zlepšuje duševné zdravie dvomi spôsobmi:

Efektívne biologicky stimuluje organizmus, čo vedie k zlepšeným kognitívnym výkonom. Bolo to preukázané v rôznych vzdelávacích priestoroch.

Druhým spôsobom je, že tento druh LED osvetlenia môže emočne stimulovať organizmus tým, že vytvára emočne príjemnú a povzbudzujúcu atmosféru, ktorá vedie k pozitívnym emóciám.

LED technológia dominuje trhu

Očakáva sa, že LED svetelný priemysel pokryje 90% trhu pri optimalizácii vnútorného prostredia s pozitívnym vplyvom na človeka, a to najmä kvôli zvýšenej pozornosti a dôležitosti. LED osvetlenie zamerané na človeka je efektívne riešenie pre širokú škálu prostredí, ako sú : domácnosti, školy, kancelárie, nemocnice a komerčné budovy  a preto sa očakáva, že pokryje väčšinu trhu s LED osvetlením. Špeciálne v prípade európskeho trhu, tento typ osvetlenia prináša horúci potenciál a pravdepodobne spôsobí prevrat svetelnej infraštruktúry a jej aplikácii v blízkej budúcnosti.

Momentálne je tento druh LED osvetlenia využívaný hlavne v komerčných centrách, avšak  sa očakáva, že prerazí v zdravotných zariadeniach, kanceláriách a vo vzdelávacích inštitúciách. Do roku 2020, by mal tento typ osvetlenia dominovať vo všetkých vzdelávacích inštitúciách v Európe.

Vývoj a spojitosť technológie LED osvetlenia s vedeckým priblížením vplyvu na človeka prináša príležitosti nie len pre výrobcov LED osvetlení ale rovnako otvára okno príležitosti pre sektory ako strojárstvo, architektúra, softvéroví vývojári a pod.

Zavedenie týchto komplexných riešení prináša veľké obchodné príležitosti pre mnoho podnikov s primárnym cieľom prinášať renovácie. Očakáva sa, že západná a stredná Európa bude najväčším trhom v tejto oblasti LED svietidiel s odhadovanými 75% do roku 2020. Nasledovať bude severná a južná časť Európy a nakoniec východ Európy.

Vlády jednotlivých štátov podporujú projekty v tejto oblasti a preto sa predpokladá ich nárast, rovnako aj nárast investícii do verejných, súkromných a komerčných využití čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny efekt na zdravie a to najmä vďaka technológiám LED osvetlenia, ktoré je zamerané na človeka.