Portál Setri.sk aktualizoval kalkulačku žiarivka – žiarovka o halogény a LED

Najznámejší portál o šetrení energiami na Slovensku www.setri.sk zaktualizoval pôvodnú kalkulačku žiarivka – žiarovka. Okrem pôvodného porovnávania úspor medzi klasickou žiarovkou a kompaktnou žiarivkou doplnil ju o nové progresívne svetelné zdroje, a to o halogénové žiarovky a LED diódy. Zavŕšil tak komplexnosť kalkulačky úplnou ponukou energeticky úsporných svetelných zdrojov do domácností ponúkané na našom domácom trhu, kde si návštevníci môžu porovnávať spotrebu a vyhodnocovať úspory v cenách.

Vyskúšajte novú verziu kalkulačky žiarovka vs. žiarivka-halogén-LED

Kalkulačka zaujme svojou jednoduchosťou a príťažlivou interaktivitou. Skladá za z dvoch častí, pričom prvú časť vidí návštevník portálu v zjednodušenej verzii. Tu si určí niektorý zo zobrazovaných svetelných zdrojov pre porovnanie – žiarivku, halogén, či LED. Následne sa mu ukáže spotreba za jeden rok v kWh používania vybraného úsporného zdroja, ďalej cena energie za jeden kilowatthodinu v eurách a celkové náklady, kde sú premietnuté náklady na použité svetelné zdroje aj za spotrebovanú energiu. Návštevník si volí aj počet svietidiel v domácnosti a sledované obdobie. Novinkou je zobrazenie hlavných výhod, resp. nevýhod zvoleného zdroja.

Vyskúšajte novú verziu kalkulačky žiarovka vs. žiarivka-halogén-LED

V druhej rozšírenej časti môže návštevník upresniť špecifikáciu výpočtu svojich nákladov na osvetlenie. Okrem počtu hodín, koľko denne v priemere svieti v domácnosti, má možnosť určiť jedno- či dvojtarifnú sadzbu dodávky elektriny, ktorú odoberá od spoločnosti ZSE Energia, kde je automaticky vypočítaná priemerná cena za 1 kWh. V prípade, že návštevník nemá príslušnú sadzbu, je možné stanoviť si vlastnú cenu za spotrebu elektriny individuálne. Ako 60W je štandardne zvolený príkon žiarovky. Kalkuláciu individuálneho výkonu žiarovky môžete stanoviť v rozmedzí od 25 – 150W. Takisto prednastavená cena za úsporný zdroj je maloobchodná cena spoločnosti OSRAM, pričom aj tu sa dá zmeniť cena podľa vlastných požiadaviek. Všetky ceny sú uvádzané s DPH.

V spodnej časti sa návštevníkovi zobrazí výpočet kalkulačky a porovnanie medzi klasickou žiarovkou a zvoleným úsporným typom zdroja v podobe spotreby energie, nákladov na príslušný zdroj v eurách aj použitých kusov, celkovej ceny a najdôležitejšieho ukazovateľa pre užívateľa – úspora. V konečnom dôsledku približná úspora v spotrebe energie kompaktnej žiarivky alebo LED diódy je 80 % oproti obyčajnej žiarovke a pre halogénovú žiarovku predstavuje úspora 30 %.

Zdroj: www.setri.sk

1 komentár