Načítavam... Počkajte prosím...

Odoberať Novinky


Glosár



 Pojem

Symbol

Jednotka

Vysvetlivka

 Svetelný tok viac φ Lumen (lm)  Svetelný tok je výkon žiareniasvetelného zdroja, ktorý sa hodnotí podľaspektrálnej citlivosti oka. 
 Svietivosť Ι Candela (cd) Svietivosť je intenzita vyžarovaniasvetla v určitom smere. 
 Jas L (cd/m2) Jas je intenzita svetlasvietiacej plochy delená veľkosťouviditeľnej plochy 
 Farba svetla viac K Kelvin
Farba svetla je udávaná pomocouteploty farby. Delí sa dotroch kategórií:< 3300 K = teple biela> 3300 K < 5000 K = neutrálne biela a> 5000 K = denné svetlo. 
 Reprodukcia farieb  viac Ra Ra-index Index reprodukcie farieb Ra vyjadruje rozsahzhody pigmentu s tým, ako vyzerá podpríslušným svetelným zdrojom. HodnotaRa sa určuje pomocou 8 testovacích farieba podľa normy DIN 5035 sa vyjadruje našesťstupňovej škále reprodukcie farieb.Svetelný zdroj s charakteristikou Ra = 100reprodukuje optimálnym spôsobomvšetky farby. Čím nižšia je hodnota Ra,tým horšie sa pigmenty reprodukujú.Stupne sú nasledovné:1A = 100-90; 1B = 90-80; 2A = 80-70;2B = 70-60; 3 = 60-40 a 4 = 40-20 
 Účinnosť systému H Lm/W Využitie svetelného zdroja ukazuje pomersvetelného prúdu k výkonu. Čím vyššia jetáto hodnota, tým hospodárnejší je svetelnýzdroj. Svetelný tok delený stratamivýkonu systému (žiarovka, predradníka pod.). 
 Rovnomernosť     Aby sme dobre videli určitý objekt alebodané miesto, je okrem nevyhnutnej úrovneosvetlenia v mnohých prípadoch nutnérovnomerné rozdelenie svetlosti, jasu alebo intenzity osvetlenia. 
 Oslnenie     Oslnenie ovplyvňuje viditeľnosťdetailov a pocit pohody.Bežne sa oslnenie delí na:nepríjemné oslnenie (UGR/NB)a oslnenie obmedzujúce viditeľnosť (TI/°). 
 Uhol osvitu     Uhol medzi horizontálnou osou svietidla ačiarou priamej viditeľnosti, ak je svetelnýzdroj vidieť. 
 Účinnosť η % Účinnosť je za určitých podmienokzistený pomer medzi svetelným tokom,ktorý vychádza zo svietidla, a súčtomvšetkých svetelných tokov jednotlivýchžiaroviek. 
 Priemerná životnosť   čas (hod) Priemerná životnosť je dosiahnutá v okamihu,keď zlyhá 50 % celkového množstvavyrobených kusov nejakého výrobku. 
 Prevádzková životnosť   čas (hod) O prevádzkovej životnosti hovoríme v okamihu,kedy konkrétny výrobok vydáva iba 80 %vypočítanej intenzity osvetlenia. 
 Ekonomická životnosť   čas (hod) Ekonomická životnosť je dosiahnutá vokamihu, keď zlyhá 70 % celkovéhomnožstva vyrobených kusov nejakého výrobku.
 SMD viac SMD SMD SMD (surface mount devices) sú elektronické súčiastky vhodné na technológiu povrchovej montáže.
SMD súčiastky majú vývody usporiadané do jednej roviny tak, aby ich bolo možné jednoducho položiť na príslušné spoje na doske plošných spojov a tak zaspájkovať.
Výraznou črtou SMD súčiastok je aj ich miniaturizácia. SMD súčiastky tiež musia odolať teplotám používaným pri spájkovaní (najčastejšie ide o pretavenie v peci s riadeným priebehom teploty).
U integrovaných obvodov sú dve skupiny púzdier pre SMD montáž: vývodové a bezvývodové. Vývodové púzdra (staršie PLCC, SOJ; novšie SOP/SSOP/TSSOP, QFP/TQFP) majú vývody zahnuté do roviny rovnobežnej s plochou púzdra, a to buď pod púzdro (v tvare písmena J) alebo u novších púzdier v smere od púzdra (v tvare písmena L). Bezvývodové majú vytvorené plôšky priamo v rovine púzdra rozmiestnené po obvode púzdra, prípadne sú rozmiestnené na celej spodnej rovine a sú na nich vytvorené guľôčky zo spájky (BGA).
 CE viac CE CE Označenie CE (of franc. Conformité Européenne) vyjadruje, že výrobok spĺňa technické požiadavky stanovené vo všetkých nariadeniach vlády, ktoré sa na neho vzťahujú a ktoré toto označenie stanovujú alebo umožňujú, a že bol pri posúdení jeho zhody dodržaný stanovený postup.
 RoHS   viac    

Európska direktíva RoHS sa zaoberá obmedzením používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS = Restriction of Hazardous Substances) a s platnosťou od 1. júla 2006 zakazuje prípadne obmedzuje používanie v určitých elektronických zariadeniach a zariadeniach nízkeho napätia:

  • olovo
  • ortuť
  • kadmium
  • hexavalentný chróm
  • polybrominátne bifenyly (PBB)
  • polybrominátne difenylétery (PBDE)
 IP   viac     Stupeň ochrany krytom alebo krytie alebo skrátene stupeň ochrany alebo nepresne stupeň krytia je odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde (IP je z anglického international protection (rating), často nesprávne interpretované ako ingress protection (rating)) definovanom medzinárodným štandardom IEC, na Slovensku v "STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)". Kód tvoria 2 cifry: prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá stupeň krytia pred vniknutím vody. Maximálny možný stupeň krytia je IP68.
 SELV   viac    

Jedná sa o obvody malého napäťia. Tie niesu pripojené k ochranné sústave a taktiež nie k zemi. Zdroje obvodou SELV musia byť v bezpečnom prevedení, tak aby nemohlo preniknúť do chránenej siete vyššie napäatie než s ktorým je rátané. Tieto ydroje muaisa byť od iných obvodov elektricky oddelené.

Úmyselne sa neživé časti nesmú spojovať s:

  • s zemou
  • ochrannými vodičmi alebo neživými časťami iných obvodov
  • s cudzími vodivými časťami
Steradián sr  

Je v sústave SI jednotka priestorového uhla.

Steradián je priestorový uhol, ktorý s vrcholom v strede gule vytína na povrchu tejto gule plochu s obsahom rovnajúcim sa druhej mocnine polomeru gule. Kedže plocha tejto gule je 4πr2, definícia implikuje, že guľa meria 4π steradiánov.

Čočka - Šošovka    

Čočka znamená opticky účinný konštrukčný prvok s dvoma plochami,na ktorých docháza k lomu svetla, z ktorých aspoň jedna plocha je konvexne alebo konkávne vyklenutá. U svetelných zdrojov LED je ulohou čočky sústrediť alebo rozptylovat svetlo tak, aby bol definovaný požadovaný uhol vyžarovania.

Vyžarovací uhol alebo uhol svietenia     Udáva, v akej šírke je svetlo emitované smerom dopredu, a je definovaný ako uhol medzi dvoma priamkami vychádzajúcimi zo svetelného zdroja LED a pretínajúcimi bodmi s 50% maximálnou intenzitou svetla.

Reklama




Diskusia k článku

Pravidlá a podmienky používania diskusného priestoru na www.uspornaziarovka.sk

Podmienky používania diskusného prietoru k článkom na www.uspornaziarovka.sk zastrešuje spoločnosťou Majme, s.r.o. (ďalej Prevádzkovateľ). Táto služba slúži k výmene názorov a skúseností odborníkov, ale i bežných ľudí. Vkladanie otázok a príspevkou ľudí so záujmom o LED technológiu a technológiu zaoberajúcu sa úsporami energií a svetelnými zdrojmi. Tento priestor je určený všetkým, ktorí potrebujú poradiť, vyriešiť problém, byť informovaný a vedieť o novinkách a štandardoch na trhu, nechať si poradiť inými alebo zdielať skúsenosť o LED žiarovkách a technológiach tejto tematiky. Tento diskusný priestor neslúži k cielenej i necielenej reklame, zverejňovaniu odkazov, konkurenčným diskusiám, osočovaniu. V prípade porušenia týchto pravidiel si "Prevádzkovateľ" vyhradzuje právo na odstránenie alebo upravenie príspevku. Viac o pravidlách a kódexe