SOI oznam: Nebezpečné svietidlo

Na základe skúšok SOI upozorňuje spotrebiteľov na výrobok, ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia. Ide o nočné svietidlo do sieťových zásuviek RUM LUX, s. r....

SOI: Nebezpečné svietidlá

Na základe overenia výrobku Slovenská obchodná inšpekcia onamuje, že na trhu SR zistila v výrobky, ktoré predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia....

Nebezpečná lampa

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na výrobok, ktorý bol oznámený do systému RAPEX Nórskom a ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia. výrobku je nalepený štítok s týmito údajmi:...